وینچ(۲۴ ولت)۱۲۵۰۰ کابلی T-max سری Musclelift

12500 LBS

(5/700 Tonne)

24V


 کابلی 

14,400,000 T

وینچ(۲۴ ولت)۱۲۵۰۰ کابلی T-max سری Musclelift

12500 LBS

(5/700 Tonne)

24V


 کابلی 

14,400,000 T

وینچ(۲۴ ولت)۱۲۵۰۰ کابلی T-max سری Musclelift

12500 LBS

(5/700 Tonne)

24V


 کابلی 

14,400,000 T

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

14,400,000 T

14,400,000 T

14,400,000 T

عضویت در عصر آفرود ما هنگام رسیدن محصول به انبار به شما اطلاع خواهیم داد. لطفا در زیر، آدرس ایمیل معتبر خود را وارد نمایید: