وینچ ۱۲۵۰۰ الیاف T-max سری Musclelift

ٖ

12500

(5/700 Tonne)


 الیاف 

18,900,000 T

وینچ ۱۲۵۰۰ الیاف T-max سری Musclelift

ٖ

12500

(5/700 Tonne)


 الیاف 

18,900,000 T

وینچ ۱۲۵۰۰ الیاف T-max سری Musclelift

ٖ

12500

(5/700 Tonne)


 الیاف 

18,900,000 T

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

18,900,000 T

18,900,000 T

18,900,000 T

عضویت در عصر آفرود ما هنگام رسیدن محصول به انبار به شما اطلاع خواهیم داد. لطفا در زیر، آدرس ایمیل معتبر خود را وارد نمایید: