وینچ ۱۲۵۰۰ الیاف T-max سری X-Power

ٖ

12500

(5/700 Tonne)


 الیاف 

وینچ ۱۲۵۰۰ الیاف T-max سری X-Power

ٖ

12500

(5/700 Tonne)


 الیاف 

وینچ ۱۲۵۰۰ الیاف T-max سری X-Power

ٖ

12500

(5/700 Tonne)


 الیاف 

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

عضویت در عصر آفرود ما هنگام رسیدن محصول به انبار به شما اطلاع خواهیم داد. لطفا در زیر، آدرس ایمیل معتبر خود را وارد نمایید: