وینچ ۶۵۰۰ T-max سری Improved

ٖ

6500

(3/000 Tonne)


  کابلی 

14,800,000 T

وینچ ۶۵۰۰ T-max سری Improved

ٖ

6500

(3/000 Tonne)


  کابلی 

14,800,000 T

وینچ ۶۵۰۰ T-max سری Improved

ٖ

6500

(3/000 Tonne)


  کابلی 

14,800,000 T

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

14,800,000 T

14,800,000 T

14,800,000 T

عضویت در عصر آفرود ما هنگام رسیدن محصول به انبار به شما اطلاع خواهیم داد. لطفا در زیر، آدرس ایمیل معتبر خود را وارد نمایید: