وینچ ۸۵۰۰ الیاف T-max سری X-Power

ٖ

8500

(3/900 Tonne)


 الیاف 

وینچ ۸۵۰۰ الیاف T-max سری X-Power

ٖ

8500

(3/900 Tonne)


 الیاف 

وینچ ۸۵۰۰ الیاف T-max سری X-Power

ٖ

8500

(3/900 Tonne)


 الیاف 

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

عضویت در عصر آفرود ما هنگام رسیدن محصول به انبار به شما اطلاع خواهیم داد. لطفا در زیر، آدرس ایمیل معتبر خود را وارد نمایید: