وینچ ۸۵۰۰ کابلی T-max سری X-Power

ٖ

8500

(3/900 Tonne)


 کابلی 

وینچ ۸۵۰۰ کابلی T-max سری X-Power

ٖ

8500

(3/900 Tonne)


 کابلی 

وینچ ۸۵۰۰ کابلی T-max سری X-Power

ٖ

8500

(3/900 Tonne)


 کابلی 

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

عضویت در عصر آفرود ما هنگام رسیدن محصول به انبار به شما اطلاع خواهیم داد. لطفا در زیر، آدرس ایمیل معتبر خود را وارد نمایید: