وینچ ۸۵۰۰ T-max سری Improved

ٖ

8500

(3/000 Tonne)


  کابلی 

وینچ ۸۵۰۰ T-max سری Improved

ٖ

8500

(3/000 Tonne)


  کابلی 

وینچ ۸۵۰۰ T-max سری Improved

ٖ

8500

(3/000 Tonne)


  کابلی 

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

عضویت در عصر آفرود ما هنگام رسیدن محصول به انبار به شما اطلاع خواهیم داد. لطفا در زیر، آدرس ایمیل معتبر خود را وارد نمایید: