وینچ ۹۵۰۰ الیاف T-max سری Musclelift

9500

(4/300 Tonne)


الیاف 

16,500,000 T

وینچ ۹۵۰۰ الیاف T-max سری Musclelift

9500

(4/300 Tonne)


الیاف 

16,500,000 T

وینچ ۹۵۰۰ الیاف T-max سری Musclelift

9500

(4/300 Tonne)


الیاف 

16,500,000 T

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

16,500,000 T

16,500,000 T

16,500,000 T

عضویت در عصر آفرود ما هنگام رسیدن محصول به انبار به شما اطلاع خواهیم داد. لطفا در زیر، آدرس ایمیل معتبر خود را وارد نمایید: