وینچ ۹۵۰۰ کابلی T-max سری Musclelift

95000

(4/300 Tonne)


کابلی 

12,700,000 T

وینچ ۹۵۰۰ کابلی T-max سری Musclelift

95000

(4/300 Tonne)


کابلی 

12,700,000 T

وینچ ۹۵۰۰ کابلی T-max سری Musclelift

95000

(4/300 Tonne)


کابلی 

12,700,000 T

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

12,700,000 T

12,700,000 T

12,700,000 T

عضویت در عصر آفرود ما هنگام رسیدن محصول به انبار به شما اطلاع خواهیم داد. لطفا در زیر، آدرس ایمیل معتبر خود را وارد نمایید: