کمپرسور ۷۲ لیتر/دقیقه T-Max

72 Liter/Min

کمپرسور ۷۲ لیتر/دقیقه T-Max

72 Liter/Min

کمپرسور ۷۲ لیتر/دقیقه T-Max

72 Liter/Min

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

عضویت در عصر آفرود ما هنگام رسیدن محصول به انبار به شما اطلاع خواهیم داد. لطفا در زیر، آدرس ایمیل معتبر خود را وارد نمایید: